NHG-Accreditatie

« Back to Glossary Index

Vanaf 2022 heeft Amstel en IJ huisartsen het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ook wel NHG Praktijkaccreditatie genoemd. Met dit keurmerk laten we zien dat we kwaliteit van zorg belangrijk vinden en in onze praktijk blijvend en systematisch werken aan verbetering. Om hier voor in aanmerking te komen worden met enige regelmaat gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van patiënten (mogelijk heeft u hiervoor in 2021 een vragenlijst ingevuld). Op basis hiervan worden jaarlijks plannen gemaakt om de praktijk verder te verbeteren. De NHG-praktijkaccreditatie is voor ons geen doel, maar een middel om te tonen dat wij continu werken aan de kwaliteit van zorg. Daarbij zijn uw opmerkingen en ideeën van belang, of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders. We horen uw opmerkingen graag!

« Back to Glossary Index