De POH GGZ bij Amstel en IJ huisartsen

In onze praktijk werkt de praktijkondersteuner huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH-GGZ. De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en op het gebied van maatschappelijk werk.

De POH-GGZ bespreekt samen met jou je klachten en vragen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van je klachten te praten en over wat je geprobeerd hebt om van je klachten af te komen. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten, een vervolggesprek is meestal een halfuur.

Vervolgens adviseert de POH-GGZ jou en je huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een aantal vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn of er wordt een advies gegeven voor verdere behandeling of begeleiding.  Onze praktijk biedt ook online programma’s voor de hulp bij psychische klachten, dit gaat via het programma Therapieland: www.therapieland.nl/programmas

Hierbij kan de POH GGZ helpen
Karin is een ervaren maatschappelijk werker die heeft gekozen voor een meer gespecialiseerde richting en in  2017 de opleiding Praktijkondersteuner van de huisarts GGZ met succes heeft afgerond. Karin biedt laagdrempelige zorg in de wijk op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale problemen. U kunt denken aan problemen zoals:
 
  • Depressieve klachten
  • Crisis en stressreactie
  • Angstklachten
  • Huwelijks- en partnerrelatieproblemen
  • Problemen met werk/opleiding
  • Overspannenheidsklachten/burnout
  • Verwerkingsproblematiek (rouw, trauma)
  • Problemen ouders/kinderen
  • Tekort aan sociale contacten/gevoel van isolement

De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die je vertelt. De POH-GGZ werkt in het dossier van de huisarts.  Je hoeft voor de gesprekken met de POH-GGZ niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Je eigen risico wordt niet aangesproken, omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.