De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronische aandoening, met name diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten. De praktijkondersteuner geeft voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit. De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en bezoekt ook patiënten thuis.   Bij de zorg van sommige chronische aandoeningen is de hulp van meerdere artsen en   zorgverleners nodig. Bijvoorbeeld de praktijkondersteuner in samenwerking met de diëtiste en een pedicure. Dit wordt ketenzorg genoemd. De gesprekken bij de praktijkondersteuner en de ketenzorg vallen onder de huisartsenzorg