U kunt ons tijdens onze openingstijden bereiken op: 020 – 308 1234 (Buiksloterham) & 020 – 308 1238 (Amstelkwartier)

Voor spoed kiest u altijd direct optie 1 

Amstel en IJ huisartsen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00. Belt u in verband met een spoedgeval vóór 08:00 of na 17:00 dan verwijzen wij u graag door naar de Huisartsen Post Amsterdam:  088 – 003 0600

Onderzoeken op de praktijk

Video consulten

Schrijf je direct in

Online patiënten portaal

Het Team 

Vasectomie

De huisartsenpraktijk is geopend van 08.00 tot 17.00. Het team van vaste huisartsen werkt samen met een vast team van doktersassistenten en de praktijkondersteuners Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Somatiek. U kunt tijdens kantooruren de praktijk altijd bereiken. Daarnaast werkt de huisartsenpraktijk met een online patiëntenportaal van uw zorg online. Dat u zowel via de website als met een app op uw telefoon kunt bereiken. 

De praktijk is telefonisch te bereiken tussen 08:00 en 17:00

  • Gezondheidscentrum Buiksloterham: 020 308 1234, optie 1 voor spoed, optie 2 voor de huisartsenpraktijk
  • Gezondheidscentrum Amstelkwartier: 020 308 1238, optie 1 voor spoed, optie 2 voor de huisartsenpraktijk 
 Meer informatie over de beide praktijken vindt u op de website van het gezondheidscentrum. Ga dan naar de betreffende link hier onder: 
 
Amstel en IJ huisartsen in Amsterdam Noord en Amsterdam Oost

Amstel en IJ huisartsen 

Recente berichten

Omdat Amstel en IJ Huisartsen het opleiden van nieuwe huisartsen belangrijk vindt zijn wij een opleidingspraktijk. Per 1 maart kunt u geholpen door de arts in opleiding (AIOS) Jip Gommers. Jip zit in het eerste jaar van haar opleiding tot huisarts bij de VU te Amsterdam. Zij zal het komende jaar het artsen team versterken op maandag, woensdag en donderdag. 

Dutch healtcare information

For all people from abroad:  You can be assured that you will receive high quality healtcare in the Netherlands. However, some things may be arranged in a differrent way than you are used to. Read/download the folder in this message and find out how the dutch healthcaresystem works. 
Click on the following link:   Brochure Healthcare in The Netherlands – Healthcare for Internationals (h4i.nl)  

Verzoek om medische verklaringen 

Steeds vaker ontvangen wij de vraag om een verklaringen af wil leggen, het gaat hierbij met name om herstelbewijzen van het Corona virus. Een begrijpelijke vraag, maar wij mogen dit als huisartsenpraktijk niet doen. Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag door naar de volgende website: 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.html 

Voeg je header hier toe